Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động

Phần 1. Hướng dẫn lắp đặt phần cơ khí

Hướng dẫn lắp đặt phần cơ khí gồm: Lắp đặt cánh cửa và các thiết bị, căn chỉnh hoạt động phần cơ khí

Phần 2. Hướng dẫn lắp đặt phần điện

Hướng dẫn lắp đặt phần điện gồm: đấu nối nguồn điện, cảm biến chuyển động, cảm biến an toàn chống kẹp, kiểm tra vận hành phần tự động

Phần 3. Hướng dẫn lắp đặt điều khiển từ xa

Hướng dẫn lắp đặt điều khiển từ xa gồm: đấu nối điều khiển từ xa với cửa tự động, đấu nối các cảm biến chuyển động với điều khiển từ xa, kiểm tra vận hành các chức năng của điều khiển từ xa.

Shopping Cart

You cannot copy content of this page